Pattern articulation and transposing

I’m going to try to do this blog post in english even if I don’t know the words for these things in english. But please bear with me. It’s a very interesting topic.

I have been studying part time during the spring, and I have learned how to knit, but I have also learned a lot about colours. The class I have taken is called “Knit and crochet with colour” and the school is called Västerbergs folkhögskola.

Two of the things we have been learning about is (and this is where I don’t know the correct terms) pattern articulation and transposing. I’m going to try to explain to you what it’s all about and therefore I have crocheted five versions of part 1 of the cal atlanticus.

You find the cal here:
https://hookedonsunshine.co/category/cals/

I have been using the yarn Maxi bonbon by Scheepjes and a 1,5 mm hook.

You can buy the yarn at favoritgarner:
https://favoritgarner.se/produkt/maxi-bon-bon-scheepjes/

I have used 4 colours in all of the mandalas.


In this picture you can see how I’ve been working with transposing. It means that I have tried to keep the looks of the pattern, in one colour combination, in a different colour combination. If you look at the picture you can see that the center is light on both of the mandalas, there are six light stripes outside of the center flower, there is a dark circle, you can clearly see that the flowers have four petals each etc. 

When I picked out the colours, I chose a combination in blue that I took a picture of in black and white. When you take a black and white picture, you will see how the colours look grayscale. I chose a combination where the colours went from light to dark on the scale. After that I searched for four other colours that were places on the grayscale in the same way. I didn’t get a perfect match, but it was close enough. I crocheted only one row at the time with each colour and I went from the lightest colour (again on the grayscale) to the darkest and after the darkest I started over with the lightest. 


Here you can see how the pattern looks the same when you take a black and white picture.


Here I’ve done the same thing by painting. This was one of my school assignments. I started to paint the blue version first, after that I changed into grayscale and in the last step I tried to recreate the same colour pattern in pink.


This is how it looks in grayscale.


I have crocheted these one colour per row. The blue one is the same as you have seen before. The colour placements goes from the lightest to the darkest on the grayscale. On the bottom right one I have also used colours that are placed from light to dark on the grayscale, but I have placed the colours in a way so they’re not gradient from light to dark. Instead, I have tried to place them so there is as big contrast between the colours that are next to each other. For the last mandala, I didn’t chose colours depending on where they were placed on the grayscale. I just picked four random colours.

So even if I have used four colours in each of them, and I have repeated the placement of the colours over and over again, the pattern of the mandala looks totally different.


These two are made in the same four colours, but since the order of the colours aren’t the same, the pattern doesn’t look the same. This is what’s called colour articulation. Since the colours aren’t placed in a gradient order, they appear more bright than on the left one.


The mandala to the left is worked in the same way as the other once you have already seen. Four colours that are worked repeatedly one colour per row, and the same order over and over again. The mandala to the right, on the other hand is worked in a different way. I have chosen to place the colours in a way that make the pattern appear in a totally different way. They are not placed in a repeated pattern.You can see that the flower with four petals looks totally different when you work the round with back post stitches, that are placed around the petals, in the same colour as the flowers.

When you start to understand how the colours affect each other, it becomes easier to put together a specific combination that you’re looking for. There are no colour combinations that are wrong and I recommend you to play around with different colours and try placing the colours in different orders.

This is how all of the pictures looks in black and white.
Transponering och mönsterartikulation

Jag har pluggat halvtid på distans under vårterminen, och förutom att jag har lärt mig sticka har jag även lärt mig en massa om färg. Kursen jag gått heter “Sticka och virka med färg” och skolan jag gått på är Västerbergs folkhögskola.

Två saker vi har jobbat med är mönsterartikulation och transponering. Jag ska försöka förklara för er vad det betyder och därför har jag virkat 5 st del 1 av CALen atlanticus.

CALen hittar ni här:

https://hookedonsunshine.co/category/cals/

Jag har virkat med Scheepjes Maxi bonbon och en 1,5mm virknål.

Garnet hittar ni hos favoritgarner:

https://favoritgarner.se/produkt/maxi-bon-bon-scheepjes/

Jag har använt 4 färger i alla virkningarna.

På den här bilden ser ni hur jag jobbat med transponering. Det innebär att jag försökt bibehålla mönsterbilden i en färgkombination i en annan färgkombination. Tittar man på bilden ser man att mitten är ljusast på båda, det är 6 ljusa streck utanför mittblomman, utanför är det en tydlig mörk ring, man ser tydliga blommor med fyra blad, osv.

När jag valde garn letade jag reda på en kombination i blått som jag tog ett svartvitt foto av. När man tar ett svartvitt foto ser man hur färgerna ser ut i gråskala. Jag valde en kombination där färgerna gick från ljust till mörkt på skalan. Sen letade jag reda på fyra färger som också låg på gråskalan på samma sätt. Det var inte en perfect match, men bra nog. Jag virkade ett varv med en färg och sen bytte jag och jag virkade från ljusast till mörkast (på gråskalan) och efter den mörkaste började jag om med den ljusaste.

img_9509

Här ser man hur mönsterna framträder på samma sätt i båda virkningarna när man fotograferar i svartvitt.

Här har jag gjort samma sak när jag målat. Detta var en av skoluppgifterna vi fick. Jag målade den i blått först, sen gjorde jag om den till gråskala och sen har jag försökt återskapa samma färgbild i rosa.

Så här ser det ut i gråskala.


Dessa har jag också virkat med en färg per varv. Den blå är densamma som ni sett tidigare. Den är alltså virkad utifrån gråskalan ljusast till mörkast. När jag valde färgerna till den nere till höger utgick jag ifrån att färgerna låg från ljust till mörkt på gråskalan, men jag har placerat färgerna så de inte går i en gradient ordning utan de mörka angränsar de ljusa. På så sätt blir det skarpa kontraster i mönstret. Den sista färgkombinationen har jag inte val utifrån gråskalan utan jag tog bara fyra slumpmässigt valda färger.

Så även om jag använt fyra färger och virkat ett varv med en färg per varv och färgorningen är upprepad på samma sätt framträder mönstret på olika sätt.

Dessa är virkade i samma fyra färger, men eftersom ordningen på färgerna inte är samma ser mönstret inte likadant ut. Detta kallas mönsterartikulation. Eftersom färgerna inte går i gradient ordning på den till höger upplevs den som skarpare i färgerna.

Mandalan till vänster är virkad liksom tidigare i fyra färger som jag alternerat i ett upprepande mönster. Mandalan till höger är däremot inte virkad på samma sätt. Där har jag valt att placera färgerna på ett sånt sätt att mönstret upplevs väldigt annorlunda. Framför allt upplevs de fyrbladiga blommorna helt annorlunda när man virkar rundan med reliefmaskor runt blombladen i samma färg som blomman.

När man börjar få en förståelse för hur färger påverkar varandra blir det lättare att medvetet få fram en specifik känsla. Det finns inga färgkombinationer som är fel, så mitt tips är att testa dig fram. Lek med olika färgkombinationer och hur du placerar färgerna.

Så här ser bilderna ut i svartvitt

Stora vs små projekt / Big vs small projects

🇸🇪 Vilken sorts projekt virkar ni oftast? Små som bara tar någon eller några dagar att göra eller stora som kan ta flera månader? Jag tycker det är roligt med små projekt, just eftersom man snabbt får ett resultat. Men oftast ger jag mig på stora saker. 

🇺🇸 What kind of projects do you usually crochet? Small once that take a day or two or to finish or big once that can the months to compleate? I like small projects because you get a quick result. But most of the time I’m ending up making big items. 

🇸🇪 För ett tag sen virkade jag och min tioåring varsin donut. Det blev några mysiga timmar tillsammans, och våra donuts blev toksöta. 

🇺🇸 A while ago, my 10 year old and I crocheted a donut each. We spent some nice hours together and the donuts turned out great. 🇸🇪 Ett av mina stora projekt som jag håller på att bli klar med är min Last dance on the beach-filt. Det är Scheepjes CAL från 2016. Jag har virkat på den i nästan ett helt år, och nu längtar jag efter att bli klar med den så jag kan krypa ner i soffan och gosa in mig i den. Kitet finns i två prisklasser. Ett billigare med akrylgarn och ett dyrare med merinogarn. Jag virkar min i merinovarianten vilket känns lyxigt. 
Den varianten jag virkar finns att hitta i länken, men favoritgarner har de olika varianterna. 

https://favoritgarner.se/produkt/scheepjes-cal-2016-merino-soft-filt-dance-under-the-sea-endast-garn/

🇺🇸 One of my big projects I’m about to finish is the Last dance on the beach blanket. It’s Scheepjes CAL from 2016. I’ve been working on it for almost a year, but now I can’t wait to finish it so I can snuggle up under it on the couch. The yarn kit comes in two versions. A cheaper one with acrylic yarn and a more expensive with merino yarn. I’m making mine in the merino version which feels luxurious. 
You find the version that I’m using in this link, but favoritgarner has the different versions in stock. 

https://favoritgarner.se/produkt/scheepjes-cal-2016-merino-soft-filt-dance-under-the-sea-endast-garn/

🇸🇪 Hur det går med min stickning. 🇺🇸 About my knitting progress. 

🇸🇪 I förra veckan var jag på Västerbergs folkhögskola där jag läser kursen Sticka och virka med färg. Eller läser och läser. Vi stickar, virkar och målar aquarel den största delen av tiden. Jag kunde i stort sett ingenting om stickning när jag började, men tre månader senare har jag lärt mig en del grunder. 

🇺🇸 Last week I went to Västerbergs folkhögskola where I take the class Knit and crochet with colors. In Sweden we say that you read a a class, but we’re not doing to much reading. Most of the time we knit, crochet and paint with aquarel. When I started the class, I know almost nothing about knitting, but three months later, I’ve started to get some of the basics. 

🇸🇪 Detta är en del av mina stickade provlappar som jag gjort. 

🇺🇸 These are some of my knitted test squares that I’ve made. 
🇸🇪 I förra veckan skulle vi träna på färöstickning. Uppgiften var att sticka ett mönster och sen virka en kant med knapphål för att skapa ett par muddar.  Jag valde att sticka i Scheepjes Catona istället för det tvåtrådiga ullgarnet som de andra använde eftersom jag tyckte att ullgarnet kliade. 

Jag skulle lära mig att sticka på rundsticka med magic loop. Är man van vid att ha koll på en virknål och en tråd är det en utmaning att plötsligt behöva ha koll på två stickor, två trådar och vajer som stickor ut på två ställen. 

🇺🇸 Last week we practiced fair isle knitting. The goal was to make a pair of cuffs by knitting following a pattern and after that crochet an edge with button holes. 

I was going to knit on circular knitting needles and use a magic loop. When you’re used to keeping track of one crochet hook and one strand of yarn, it’s a big challenge to keep track of two knitting needles, two stands of yarn and two loops of wire that is stickning out. 


🇸🇪 Jag använde en rundsticka som jag köpt på Coop. Det tog inte en lång stund för mig att inse att man får det man betalar för. Garnet fastnade på kanten mellan vajern och stickan, vajern var oföljsam och dagen avslutades med att vajern lossnade från stickan. Som tur var kunde min lärare hjälpa mig och rädda min stickning. 

🇺🇸 I used circular knitting needles that I had bought at the grosery store and it didn’t take long before I learned that you get what you pay for. The yarn got stuck on the edge where the needle and the wire meet, the wire was not flexible enough and the day ended with the wire getting lose from the needle. Luckaly the teacher was able to help me and saved my project. 

🇸🇪 Slutresultatet blev ojämt och lång ifrån perfekt, men jag lär mig mycket. 

Catona finns att köp här:

https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/

🇺🇸 The end result was uneaven and far from perfect, but I’m learning a lot. 

🇸🇪 Efter skolan åkte jag till favoritgarner och var där under helgen. Där testade jag stickor av ett annat märke och det var en helt annan upplevelse. Jag bestämde mig för att sticka en kudde i garnet Eliza. Färgerna jag valde är starka och klara och mönstret kommer heta Spring fling. 
Stickorna hittar ni här:

https://favoritgarner.se/produkt/rundstickor-80-cm-knit-pro-passion-for-pink/
Garnet hittar ni här:

https://favoritgarner.se/produkt/eliza-scheepjes/

🇺🇸 After I left the school, I went to favoritgarner and spent the weekend there. I tested circular needles by another brand, and it was a totaly different experience. I decided to knit a pillow using the yarn Eliza by Scheepjes. The colors i chose are bright and the pattern will be called Spring fling. 

Lauras shawl pattern US terms


I have trough my cooperation with favoritgarner.se been able to try the new yarn Whirl by Scheepjes. I recived this yarn cake in the color Caramel core blimey. It’s a 4-ply yarn in 60% cotton and 40% acrylic. It’s different from similar yarns because it’s twisted. It comes in 12 different color combinations. 

I wanted to make a 5 sides shawl and I wanted to use back post stitches. The pattern I came up with is called Lauras shawl. 

I have made a tutorial video. It’s in swedish, but it might be usefull if you have the pattern printed in English. 

Lauras shawl

Material:

1 x Whirl by Scheepjes

4mm hook

Abbreviations:

ch – chain

ss – slip stitch

dc – double crochet

st – stitch

Bpdc – back post double crochet (yo, insert the hook from back to front to back around the stitch in the row below, yo, pull trough 2 loops, yo, pull trough 2 loops)

—————

Ch4, create a ring by making a ss in the first ch. 

Row 1 Ch3 (counts as a dc), dc in the ring, *ch, 2dc in the ring*, repeat from * to * 2 times, turn. – 8 dc, 3 ch

Row 2 Ch3 (counts as a dc), dc in the base of ch3, dc in next st, [dc, ch, dc] in next ch space (this is the first corner), dc in next 2 st, [dc, ch, dc] in next ch space (this is the second corner), dc in next 2 st, [dc, ch, dc] in next ch space (this is the third corner), dc in next st, 2dc in the last st, turn. -16 dc, 3 ch

Row 3 Ch3 (counts as a dc), dc in the base of ch3, dc, *Bpdc in all st to next corner, [dc, ch, dc] in corner *, repeat from * to * 2 times, Bpdc in all st to the second to last st, 2dc in the last st, turn. -10 dc, 14 Bpdc, 3 ch

Row 4 Ch3 (counts as a dc), dc in the base of ch3, *dc in all st to next corner, [dc, ch, dc] in corner *, repeat from * to * 2 times, dc in all st to the second to last st, 2dc in the last st, turn. -32 dc, 3 ch

Repeat row 3 and 4 25 times. All the rows are inceased by 8 stitches. You can change the size of the shawl by repeating row 3 and 4 more or less times. 

All the rows starts and ends with 2dc. Crochet [dc, ch, dc] in all corners. Every second row is made in dc, and every second is made in a combination of dc and Bpdc. 

Lauras sjal mönster


Jag har genom mitt samarbete med favoritgarner.se fått chansen att testa Scheepjes nya garn Whirl. Jag fick hem detta nystanet i färgen Caramel core blimey. Garnet är 4-trådigt och är gjort av 60% bomull och 40% akryl. Det skiljer sig mot liknande garn eftersom det är tvinnat. Whirl kommer i 12 färger och finns att köpa här https://favoritgarner.se/produkt/whirl-scheepjes/

Av garnet ville jag göra en sjal som är femkantig och jag ville använda mig av reliefmaskor. Mönstret kallar jag Lauras sjal.

Här finns en instruktionsvideo till hur man virkar sjalen.

 

Lauras sjal

Material:

1 nystan Scheepjes Whirl

4 mm virknål

Förkortningar:

lm – luftmaska

sm – smygmaska

st – stolpe

m – maska

rstb – reliefstolpe bakifrån (omslag, för in virknålen bakifrån runt maskan i varvet nedanför, omslag, dra igenom två öglor, omslag, dra igenom två öglor)

——–

4 lm, skapa en ring genom att göra en sm i den första lm.

Rad 1 3 lm (räknas som st), st i ringen, * lm, 2 st i ringen *, upprepa från * till * två gånger, vänd.  – 8 st, 3 lm

Rad 2 3 lm (räknas som st), st i basen av lm, st i nästa st, [st, lm, st] runt nästa lm (detta är det första hörnet), st i nästa 2 st, [st, lm, st] runt nästa lm (detta är det andra hörnet), st i nästa 2 st, [st, lm, st] (detta är det tredje hörnet), st i nästa st, 2 st i den sista st, vänd. – 16 st, 3 lm

Rad 3 3 lm (räknas som st), st i basen av lm, st, * rstb i alla m fram till hörnet, [st, lm, st] i hörnet *, upprepa från * till * två gånger, rstb i alla m fram till den sista m, 2 st i den sista m, vänd. – 10 st, 14 rstb, 3 lm

Rad 4 3 lm (räknas som st), st i basen av lm, * st i alla m fram till hörnet, [st, lm, st] i hörnet *, upprepa från * till * två gånger, st i alla m fram till den sista m, 2 st i den sista m, vänd. – 32 st, 3 lm

Upprepa rad 3 och 4 25 gånger. Alla rader ökar med 8 maskor. Man kan ändra storleken så sjalen genom att öka eller minska antalet upprepningar.

Alla rader påbörjas och avslutas med 2 stolpar i den första respektive sista maskan.  Virka [st, lm, st] i alla hörn. Varannat varv virkas med vanliga stolpar och varannat varv virkas med en kombination av vanliga stolpar och reliefstolpar bakifrån.

🇸🇪 Nytt garn! 🇺🇸 New yarn!

🇸🇪 I förra veckan kom det ett spännande paket med posten. Lådan innehöll tre nystan Eliza och två garnkakor Whirl. Båda är av märket Scheepjes. Ni hittar dem hos favoritgarner.se

🇺🇸 Last week I had a very exciting package arriving with the mail. The box contained three skeins of Eliza and two yarn cakes Whirl. Both by Scheepjes. 

🇸🇪 Jag måste erkänna att jag hade fördomar mot Elizagarnet som består av 100% Polyester. Jag virkar helst i bomullsgarn och antog att detta garn skulle ludda och inte hålla formen. Men jag kunde inte förneka att garnet var supermjukt och jättegosigt. Min ena dotter sa genast att hon ville att jag skulle göra en sjal till henne i de två enfärgade nystanen. Jag satte igång och började virka och blev väldigt positivt överraskad. Garnet är följsamt, luddar inte det minsta och är trots sin mjukhet ganska stramt vilket ger en fantastisk maskdefinition. Jag har virkat upp det bruna och rosa nystanet och ska beställa hem mer från favoritgarner.se så jag kan göra sjalen större. Eftersom garnet är ganska tjockt så ha det en skön tyngd i sig och jag tror att det passar till sjalar, filtar, kuddar, amigurumis med mera. 

🇺🇸 I have to admit that I was a bit sceptical to the Eliza yarn since it is made out of 100% Polyester. I prefer to crochet with cotton and I asumed that the yarn would have a lot of lint and I didn’t expect it to keep the shape. But I could not deny that it was very soft and squishy. One of my daughters asked me to make her a shawl usin the plain colours. I got to work right away and was pleasantly surprised. The yarn is pliable, doesn’t lint, and even if it’s super soft, it’s still quite firm which gives the crocheted item a nice stitch definition. I have finished the two skeins and will order more so I can make the shawl bigger. Since the yarn is bulky, it gives the item some weight to it and I think it would work great for shawls, blankets, cushions, amigurumis etc. 

🇸🇪 I mitt nästa blogginlägg kommer jag skriva om garnet Whirl. Jag kommer också lägga upp mönstret som jag skapat till denna sjal. 

🇺🇸 In my next blog post I will write about the yarn Whirl. I will also share the pattern that I have created for this shawl.